hidden
Woda i Ścieki
« Powrót na stronę główną

Wyszukiwanie

Menu

» CHZT zgodnie z normą
» Zestaw walidacyjny T-Set
» Katalog
» Metodyki
» Certyfikaty
» Karty charakterystyki
» Szkolenia

ZERO (NULL) w testach NANOCOLOR®

Próby korygujące w testach NANOCOLOR®

Analiza Wody i Ścieków

- ChZT testy probówkowe zgodne z normą PN-ISO 15705:2005

System analiz fotometrycznych NANOCOLOR® oferuje przyjazną środowisku, atrakcyjną ekonomicznie i skracającą czas wykonywania oznaczeń metodę oznaczania chemicznego zapotrzebowania tlenu zgodnie z normą ISO 15705.


Norma międzynarodowa ma również polski odpowiednik - PN-ISO 15705:2005 ! Norma ISO 15705 ("Jakość wody - Oznaczanie indeksu chemicznego zapotrzebowania tlenu (ST-COD) - metoda zminiaturyzowana z zastosowaniem szczelnych probówek") po raz pierwszy opisuje fotometryczny test probówkowy jako standardową, powszechnie akceptowalną metodę analizy wody i ścieków.


Firma MACHEREY-NAGEL gwarantuje, że system analiz fotometrycznych NANOCOLOR® spełnia wszystkie zalecenia normy ISO 15705 dotyczące odczynników, objętości próbki, parametrów mineralizacji i oznaczenia fotometrycznego.


Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

Copyright © 2006-2013 Aqua Lab. Wszelkie prawa zastrzeżone.