hidden
Woda i Ścieki
« Powrót na stronę główną Wyszukiwanie

Menu

» CHZT zgodnie z normą
» Zestaw walidacyjny T-Set
» Katalog
» Metodyki
» Certyfikaty
» Karty charakterystyki
» Szkolenia

ZERO (NULL) w testach NANOCOLOR®

Próby korygujące w testach NANOCOLOR®

Analiza Wody i Ścieków

Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

System Kontroli Jakości Analitycznej

Roztwory wzorcowe

Zastosowanie roztworów wzorcowych NANOCONTROL pozwala na kontrolę pracy analityka oraz na sprawdzenie systemu pomiarowego (fotometru, pipet, odczynników).

Roztwory wzorcowe, to roztwory o precyzyjnie określonych stężeniach badanych substancji. Stężenie wzorca leży w przybliżeniu w środku zakresu pomiarowego metody i charakteryzuje się wąskim przedziałem ufności.

Sposób postępowania polega na zastąpieniu próbki odpowiednim roztworem NANOCONTROL. Dalsza analiza wykonywana jest zgodnie z procedurą sprawdzanego zestawu. Jeśli wartość zmierzona mieści się w przedziale ufności, to można przyjąć, że wszystkie składniki systemu analitycznego pracują prawidłowo i system działa właściwie. W przeciwnym wypadku należy znaleźć przyczynę powstawania błędów i usunąć ją.

  Roztwory 100+

Stosowanie NANOCONTROL 100+ zalecane jest, gdy:

  • zaczyna się nową serię pomiarową z nieznanym składem próbki,
  • wiadomym jest, że badana próbka zawiera substancje przeszkadzające,
  • występują różnice przy porównaniu z wynikami otrzymanymi innymi metodami
  • wystąpią inne wątpliwości co do dokładności wyników


JEDNOPARAMETROWE

Nazwa Opis I.ozn. Nr kat.
AOX 3
(test 0-07)
1.0 mg/l AOX,
przyrost stęż. / 0.5 ml 100+: 1.0
20 925 07
Azotyny
(test 1-67)
0.060 /0.20 mg/l NO2-N / NO2-,
przyrost stęż. / 0.5 ml 100+: 0.02 / 0.065
15 925 68
Azotyny 2
(test 0-68)
0.30 / 1.00 mg/l NO2-N / NO2-,
przyrost stęż. / 0.5 ml 100+: 0.02 / 0.065
15 925 68
BZT5
(testy 8-22, 8-25)
210 mg/l O2 10 925 82
Chlor
(testy 1-16, 0-17)
1.00 / 0.80 mg/l Cl2 30 925 17
Chromiany
(testy 0-24, 1-25)
2.0 / 0.40 mg/l CrO42-,
przyrost stęż. / 0.5 ml 100+: 0.4
15 925 24
ChZT 60
(testy 0-22, 0-27)
30 mg/l O2 30 925 22
ChZT 160
(testy 0-26, 0-33, 0-94)
100 mg/l O2
40 mg/l OWO
15
15
925 26
ChZT 1 500
(test 0-29)
400 mg/l O2 15 925 29
ChZT 15 000
(test 0-23, 0-28)
4.0 g/l O2 30 - 150 925 28
Fosfor ogólny 1
(testy 0-76, 1-77)
1.00 / 3.07 mg/l PO4-P / PO43-,
przyrost stęż. / 0.5 ml 100+: 0.10 / 0.31
15 925 76
Siarczyny 100
(test 0-90)
50 mg/l SO32- 15 925 90


WIELOPARAMETROWE

Nazwa Opis I.ozn. Nr kat.
Ścieki oczyszczone 1 Do oznaczania ChZT, NO3-N, NH4-N, ogólnego azotu i fosforu, do sprawdzania testów 0-03, 0-04, 0-26, 0-33, 0-64, 0-76, 0-81, 0-83 12 - 120 925 011
Ścieki oczyszczone 2 Do oznaczania ChZT, NO3-N, NH4-N, ogólnego azotu i fosforu, do sprawdzania testów 0-03, 0-22, 0-27, 0-64, 1-65, 0-76, 0-81, 0-83 12 - 120 925 010
Zawiera roztwór NANOCONTROL 100+ 15
Ścieki surowe Do oznaczania ChZT, NO3-N, NH4-N, ogólnego azotu i fosforu, do sprawdzania testów 0-05, 0-29, 0-64, 0-66, 0-80, 0-81, 0-88 30 - 300 925 012
Zawiera roztwór NANOCONTROL 100+ 15
Woda infiltracyjna Do oznaczania ChZT, NO3-N, NH4-N, ortofosforanów, do sprawdzania testów 0-06, 0-23, 0-28, 0-55, 0-66, 0-79 15 - 300 925 013
Zawiera roztwór NANOCONTROL 100+ 15
Metale 1 Do oznaczania chlorków, chromu, cynku, fluorków, kadmu, siarczanów i żelaza, do sprawdzania testów 1-13, 0-14, 0-19, 0-21, 0-24, 1-25, 1-36, 0-37, 0-40, 1-42, 0-86, 1-95, 0-96 15 - 60 925 015
Zawiera roztwór NANOCONTROL 100+ 15
Metale 2 Do oznaczania ołowiu, miedzi, niklu i potasu, do sprawdzania testów 0-09, 1-10, 0-45, 1-53, 0-54, 0-61, 1-62 15 925 016
Zawiera roztwór NANOCONTROL 100+ 15
Woda do picia Do oznaczania aluminium, amoniaku, chlorków, manganu, siarczanów i żelaza, do sprawdzania testów 1-02, 1-05, 1-20, 0-21, 1-36, 0-37, 0-58, 1-60, 0-86, 0-98 15 - 30 925 018
Zawiera roztwór NANOCONTROL 100+ 15

Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

Copyright © 2006-2013 Aqua Lab. Wszelkie prawa zastrzeżone.