hidden
Woda i Ścieki
« Powrót na stronę główną Wyszukiwanie

Menu

» CHZT zgodnie z normą
» Zestaw walidacyjny T-Set
» Katalog
» Metodyki
» Certyfikaty
» Karty charakterystyki
» Szkolenia

ZERO (NULL) w testach NANOCOLOR®

Próby korygujące w testach NANOCOLOR®

Analiza Wody i Ścieków

Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

NANOCOLOR
NazwaZakresNr Kat.
Aluminium0.01 – 1.00 mg/l Al3+918 02
Aluminium 070.02 – 0.70 mg/l Al3+985 098
Amoniak0.01 – 2.5 mg/l NH4+
0.01 – 2.0 mg/l NH4–N
918 05
Amoniak 100.2 – 10 mg/l NH4+
0.2 – 8.0 mg/l NH4–N
985 004
Amoniak 1004 – 80 mg/l NH4–N985 008
Amoniak 20040 – 200 mg/l NH4+
30 – 160 mg/l NH4–N
985 006
Amoniak 2000400 – 2000 mg/l NH4+985 002
Amoniak 30.05 – 3.00 mg/l NH4+
0.04 – 2.30 mg/l NH4–N
985 003
Amoniak 501 – 50 mg/l NH4+
1 – 40 mg/l NH4–N
985 005
AOX 30.1 – 3.0 mg/l AOX
0.01 – 0.30 mg/l AOX
985 007
Azot ogólny 220.5 – 22.0 mg/l N985 083
Azot ogólny 2205 – 220 mg/l N985 088
Azot ogólny 603 – 60 mg/l N985 092
Azotany2 – 140 mg/l NO3
0.9 – 30.0 mg/l NO3–N
918 65
Azotany 25020 – 250 mg/l NO3
4 – 60 mg/l NO3–N
985 066
Azotany 502 – 100 mg/l NO3
0.3 – 22.0 mg/l NO3–N
985 064
Azotany 81.3 – 35.0 mg/l NO3985 065
Azotany Z0.1 – 5.0 mg/l NO3
0.02 – 1.0 mg/l NO3–N
918 63
Azotyny0.005 – 1.00 mg/l NO2
0.002 – 0.30 mg/l NO2–N
918 67
Azotyny 20.02 – 1.50 mg/l NO2
0.003 – 0.460 mg/l NO2–N
985 068
Azotyny 40.1 – 4.0 mg/l NO2–N985 069
Barwa5 – 500 mg/l Pt
0.2 – 20.0 1/m
Metoda 1–39
BZT52 – 3000 mg/l O2985 822
BZT5 metoda uproszczona2 – 3000 mg/l O2985 825
Chlor0.02 – 10.0 mg/l Cl2918 16
Chlor / Ozon 20.05 – 2.50 mg/l Cl2
0.05 – 2.00 mg/l O3
985 017
Chlorki0.2 – 125 mg/l Cl918 20
Chlorki 2005 – 200 mg/l Cl985 019
Chlorki 500.5 – 50 mg/l Cl985 021
Chrom ogólny 20,05 – 2,00 mg/l Cr985 059
Chromiany0.01 – 6.0 mg/l CrO42–
0.01 – 3.0 mg/l Cr(VI)
918 25
Chromiany 50.05 – 2.00 mg/l Cr(VI)
0.005 – 0.500 mg/l Cr(VI)
0.1 – 4.0 mg/l CrO42–
0.01 – 1.00 CrO42–
985 024
ChZT 100001.00 – 10.00 g/l O2985 023
ChZT 1500100 – 1500 mg/l O2985 029
ChZT 150001.0 – 15.0 g/l O2985 028
ChZT 16015 – 160 mg/l O2985 026
ChZT 160 bez rtęci15 – 160 mg/l O2963 026
ChZT 30050 – 300 mg/l O2985 033
ChZT 402 – 40 mg/l O2985 027
ChZT 4000400 – 4000 mg/l O2985 011
ChZT 605 – 60 mg/l O2985 022
ChZT 60050 – 600 mg/l O2985 030
ChZT 600005.0 – 60.0 g/l O2985 012
ChZT HR 150020 – 1500 mg/l O2985 038
ChZT LR 1503 – 150 mg/l O2985 036
Cyjanki0.001 – 0.50 mg/l CN918 30
Cyjanki 080.01 – 0.80 mg/l CN
0.002 – 0.100 mg/l CN
985 031
Cyna 30.1 – 3.0 mg/l Sn985 097
Cynk0.02 – 3.0 mg/l Zn2+918 95
Cynk 40.1 – 4.0 mg/l Zn2+985 096
Cyrkon 1005 – 100 mg/l Zr985 001
DEHA 10.05 – 1.00 mg/l DEHA985 035
Detergenty anionowe0.02 – 5.0 mg/l MBAS918 32
Detergenty anionowe 40.20 – 4.00 mg/l MBAS985 032
Detergenty kationowe0.05 – 5.0 mg/l CTAB918 34
Detergenty kationowe 40.20 – 4.00 mg/l CTAB985 034
Detergenty niejonowe0.3 – 15.00 mg/l Trion®X–100985 047
Dwutlenek chloru0.04 – 4.00 mg/l ClO2918 163
Dwutlenek chloru 50.2 – 5.0 mg/l ClO2985 018
Etanol 10000.10 – 1.00 g/l EtOH
0.013 – 0.13% obj. EtOH
985 838
Fenol0.01 – 7.0 mg/l fenolu918 75
Fluorki0.05 – 2.00 mg/l F918 142
Fluorki 20.1 – 2.0 mg/l F985 040
Formaldehyd 100.20 – 10.00 mg/l HCHO
0.02 – 1.00 mg/l HCHO
985 046
Formaldehyd 80.1 – 8.0 mg/l HCHO985 041
Fosfor ogólny 10.01 – 1.50 mg/l P
0.010 – 0.800 mg/l P
0.2 – 5.0 mg/l PO43–
0.03 – 2.50 mg/l PO43–
985 076
Fosfor ogólny 150.3 – 15.0 mg/l P
1.0 – 45.0 mg/l PO43–
985 080
Fosfor ogólny 455.0 – 50.0 mg/l P
15 – 150 mg/l PO43–
985 055
Fosfor ogólny 50.2 – 5.0 mg/l P
0.5 – 15.0 mg/l PO43–
985 081
Fosfor ogólny 5010.0 – 50.0 mg/l P
30 – 150 mg/l PO43–
985 079
HC 300 (węglowodory)30 – 300 mg/kg HC
0.5 – 5.6 mg/l HC
985 057
Hydrazyna0.002 – 1.50 mg/l N2H4918 44
Indeks fenolowy 50.2 – 5.0 mg/l fenolu985 074
Kadm0.002 – 0.50 mg/l Cd2+918 13
Kadm (bez czterochlorku węgla)0.002 – 0.50 mg/l Cd2+918 131
Kadm 20.05 – 2.00 mg/l Cd2+985 014
Kobalt0.002 – 0.70 mg/l Co2+918 51
Krzemionka0.02 – 10.0 mg/l SiO2
0.01 – 5.00 mg/l Si
0.005 – 0.200 mg/l SiO2
0.002 – 0.100 mg/l Si
918 48
LKT 300030 – 3000 mg/l CH3COOH
0.5 – 50.0 mmol/l CH3COOH
985 050
Mangan0.01 – 10.0 mg/l Mn918 60
Mangan 100.1 – 10.0 mg/l Mn
0.02 – 2.00 mg/l Mn
985 058
Metanol 150.2 – 15.0 mg/l MeOH985 859
Mętność1 – 100 TE/F (=FAU)
0.5 – 40.0 1/m
Metoda 1–92
Miedź0.01 – 10.0 mg/l Cu2+918 53
Miedź 50,10 – 7,00 mg/l Cu2+985 053
Molibden 401.0 – 40.0 mg/l Mo(VI)
1.6 – 65.0 mg/l MoO42–
985 056
Nadtlenki 20.03 – 2.00 mg/l H2O2985 871
Nikiel0.01 – 10.0 mg/l Ni2+918 62
Nikiel 40,10 – 7,00 mg/l Ni2+985 071
Nikiel 70.1 – 7.0 mg/l Ni2+
0.02 – 1.00 mg/l Ni2+
985 061
Ołów0.005 – 1.00 mg/l Pb2+918 10
Ołów (bez czterochlorku węgla)0.005 – 1.00 mg/l Pb2+918 101
Ołów 50.10 – 5.00 mg/l Pb2+985 009
Ortofosforany0.1 – 20.0 mg/l PO43–
0.04 – 6.5 mg/l PO4–P
918 77
Ortofosforany0.5 – 50.0 mg/l PO43–
0.2 – 17 mg/l PO4–P
918 78
OWO 252.0 – 25.0 mg/l OWO985 093
OWO 6010 – 60 mg/l OWO985 094
OWO 60040 – 600 mg/l OWO985 099
Ozon0,01 – 1,50 mg/l O3918 85
pH 6.5 – 8.26.5 – 8.2 pH918 72
Potas 502 – 50 mg/l K+985 045
Siarczany 1000200 – 1000 mg/l SO42–985 087
Siarczany 20010 – 200 mg/l SO42–985 086
Siarczany LR 20020 – 200 mg/l SO42–985 062
Siarczki0.01 – 3.0 mg/l S2–918 88
Siarczki 30.05 – 3.00 mg/l S2–985 073
Siarczyny 100.2 –10.0 mg/l SO32–
0.05 – 2.40 mg/l SO32–
985 089
Siarczyny 1005 – 100 mg/l SO32–985 090
Skrobia 1005 – 100 mg/l skrobi985 085
Srebro 30.20 – 3.00 mg/l Ag+985 049
Tiocyjaniany 500.5 – 50.0 mg/l SCN985 091
Tlen 120.5 – 12.0 mg/l O2985 082
TTC5 – 150 –g TPF
0.05 – 2.300 E
985 890
Twardość 201.0 – 20.0 °d
0.2 – 3.6 mmol/l
5 – 50 mg/l Mg2+
10 – 100 mg/l Ca2+
985 043
Twardość Ca/Mg1,0 – 20,0°d985 044
Twardość resztkowa 10.02 – 1.00 °d
0.004 – 0.180 mmol/l
985 084
Twardość węglanowa 151.0 – 15.0 °d
0.4 – 5.4 mmol/l H+
985 015
WWO20 – 200 mg/l C
1.0 – 40.0 mg/l C
985 070
Związki kompleks. 100.5 – 10 mg/l IBIK985 052
Żelazo0.01 – 15.0 mg/l Fe918 36
Żelazo 30.1 – 3.0 mg/l Fe
0.02 – 1.00 mg/l Fe
985 037


Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

Copyright © 2006-2013 Aqua Lab. Wszelkie prawa zastrzeżone.