NANOCOLOR Zestawy Standardowe do Analizy Fotometrycznej


Aluminium nr kat. 91802

Dane do zamówienia

Nazwa Zakres od Zakres do Jednostka Parametr Długość fali Liczba oznaczeń Numer kat.
Aluminium 0.01 1.00 mg/l Al3+ 540 100 918 02
Do wykonania oznaczenia wymagany jest dodatkowy sprzęt i/lub akcesoria i odczynniki.

Informacje o produkcie

NANOCOLOR Aluminium nr kat. 918 02

Test fotometryczny NANOCOLOR Aluminium firmy MACHEREY-NAGEL polega na oznaczeniu fotometrycznym gdzie podstawą jest reakcja barwna z cyjaniną eriochromową R. Metoda jest analogiczna do APHA 3500-Al D.

Aluminium jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych metali w skorupie ziemskiej po tlenie i krzemie. W stanie związanym występuje przeważnie w postaci glinokrzemianów. Słaba rozpuszczalność glinokrzemianów w wodzie powoduje, że jego stężenie wodach naturalnych jest niskie. W ściekach aluminium może występować w wysokich stężeniach np. w przemyśle galwanicznym, garbarskim, kosmetycznym, farbiarskim i papierniczym. Glin występuje w wodzie uzdatnionej przy wykorzystaniu koagulacji siarczanem glinu. Oznaczanie aluminium w tym przypadku służy kontrolowaniu procesu uzdatniania wody.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294) aluminium jest parametrem objętym obowiązkiem monitorowania, maksymalne stężenie glinu nie powinno przekraczać 200 µg/l Al3+.

Do badania wody i ścieków polecamy fotometryczne testy probówkowe i standardowe testy kuwetowe  NANOCOLOR oraz odpowiedni fotometr, spektrofotometr i termostat NANOCOLOR. Standardowy test kuwetowy wymaga przygotowania roztworów w kolbach miarowych, natomiast test probówkowy zawiera odczynniki fabrycznie dozowane do pojedynczych probówek. Metody NANOCOLOR są opracowywane w oparciu o normy ISO i przepisy prawne dotyczące badań wody, ścieków i osadów ściekowych. Dokładność, precyzja i granica wykrywalności testów są zgodne z międzynarodowymi i krajowymi wytycznymi określającymi wymagania dla jakości wody i metod prowadzenia badań. Badania międzylaboratoryjne wykazały, że różnica między wynikami pomiarów wykonywanych przy wykorzystaniu różnych serii produkcyjnych odczynników NANOCOLOR a wartościami uzyskanymi metodami standardowymi, jest mniejsza niż 5%. Czytelne i proste metodyki wykonywania analiz umożliwiają uzyskanie wiarygodnych wyników. Użycie metod NANOCOLOR skraca czas wykonywania oznaczeń bez utraty dokładności. Metodyki zawierają również szczegółowe informacje o warunkach przechowywania odczynników, wpływie substancji przeszkadzających, kontroli jakości analitycznej oraz wskazówki bezpieczeństwa. Spektrofotometr NANOCOLOR VIS II i spektrofotometr NANOCOLOR UV/VIS II mają zapisane w pamięci krzywe kalibracyjne do testów standardowych i testów probówkowych NANOCOLOR oraz do testów saszetkowych VISOCOLOR Powder Pillows. Każdy spektrofotometr umożliwia nefelometryczny pomiar mętności. Dwublokowy termostat NANOCOLOR Vario 4, jednoblokowy termostat NANOCOLOR Vario C2 i termoreaktor NANOCOLOR Vario HC z chłodzeniem są polecane do szybkiej i wygodnej mineralizacji próbek, koniecznej przy oznaczaniu takich parametrów jak azot ogólny, fosfor ogólny, ChZT i OWO. Każdy mineralizator może być kalibrowany za pomocą zestawu do automatycznej kalibracji T-Set. Wysoką wiarygodność oznaczeń gwarantuje system kontroli jakości NANOCONTROL. Oferowane wzorce - standard jednoparametrowy lub standard wieloparametrowy - służą do sprawdzania poprawności wykonywania testów NANOCOLOR. Wzorce NANOCHECK 2.0 umożliwiają sprawdzanie dokładności fotometrycznej fotometrów NANOCOLOR, są to wzorce drugorzędowe zgodne z ISO 9001. Badania terenowe i badania laboratoryjne można wykonywać także testami kolorymetrycznymi VISOCOLOR ECO o zwykłej czułości, testami kolorymetrycznymi i miareczkowymi VISOCOLOR HE o podwyższonej czułości, testami kolorymetrycznymi i miareczkowymi VISOCOLOR alpha oraz testami VISOCOLOR Powder Pillows. Testy VISOCOLOR ECO o zwykłej czułości oraz testy VISOCOLOR Powder Pillows mogą być wykorzystywane do wykonywania oznaczeń fotometrycznych za pomocą fotometrów NANOCOLOR PF-3 i PF-12 Plus

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności Rozumiem i akceptuję