pH-metry-konduktometry-tlenomierze

Nazwa Opis Numer kat.
CPC-105 - pomiar pH i przewodności CPC–105 to kieszonkowy, prosty przyrząd o dobrych parametrach technicznych. Służy do pomiaru pH, potencjału redox, przewodności, zasolenia i temperatury. W skład zestawu wchodzi przyrząd i głowica GPC–105. AQ1000147
CPC-401 - pomiar pH i przewodności Przyrząd terenowo – laboratoryjny do pomiaru pH i przewodności. Dobór akcesoriów indywidualny. Standardowo dodawany czujnik temperatury CT2S–121. Można dobrać elektrodę pH EPS–1 do czystych wód, IJ44A do ścieków, EPX–4 do związków chemicznych lub EPX–4U do wody redestylowanej. Do pomiaru przewodności proponowany jest czujnik ECF–1 o szerokim zakresie liniowości lub EC–201t do pomiaru wody redestylowanej. AQ1000128
CPO-401 - pomiar pH i tlenu Przyrząd terenowo – laboratoryjny do pomiaru pH, oraz stężenia tlenu w powietrzu w %, zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie lub ściekach w % albo w mg/l, ciśnienia atmosferycznego i temperatury. Wodoszczelność IP–66 Dobór akcesoriów indywidualny. Standardowo dodawany czujnik temperatury CT2B–121. Można dobrać elektrodę pH EPS–1 do czystych wód, IJ44A do ścieków, EPX–4 do związków chemicznych lub EPX–4U do wody redestylowanej. Do pomiaru tlenu COG–1 l, a do pomiaru przewodności ECF–1. AQ1000127
CX-105 Kieszonkowy przyrząd wielofunkcyjny Uniwersalny, prosty przyrząd do pomiarów w terenie umożliwiający kilka rodzajów pomiarów w zależności od podłączenia odpowiedniej głowicy. W zależności od dobranej głowicy mierzy pH i redox, przewodność do 100 mS/cm i zasolenie do 60 g/l, tlen w wodzie, wilgotność i temperaturę. Zestaw zawiera przyrząd CX–105, pojemnik na przyrząd, baterie 3 szt. Zestaw nie zawiera głowic. AQ1000091
CX-401 Przyrząd wielofunkcyjny Przyrząd terenowo – laboratoryjny do pomiaru pH, potencjału redox (mV), przewodności, zasolenia w przeliczeniu na NaCl lub KCl, TDS, rezystancji, stężenia tlenu w powietrzu w %, zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie lub ściekach w % albo w mg/l, ciśnienia atmosferycznego i temperatury. Wodoszczelność IP–66. Dobór akcesoriów indywidualny. Standardowo dodawany czujnik temperatury CT2S–121 z rezystorem Pt–1000S. Można dobrać elektrodę pH EPS–1 do czystych wód, IJ44A do ścieków, EPX–4 do związków chemicznych lub EPX–4U do wody redestylowanej. Do pomiaru tlenu COG–1 l, a do pomiaru przewodności ECF–1. AQ1000097
CX-705 Przyrząd wielofunkcyjny Wielofunkcyjny przyrząd CX–705 umożliwia pomiar: pH, przewodności właściwej, zasolenia, potencjału redox, stężenia tlenu, temperatury, pomiary jonometryczne, rezystancja. 10“ kolorowy ekran dotykowy. pamięć 8000 wyników. Opcjonalnie pomiary terenowe. Dobór akcesoriów indywidualny. Standardowo dodawany czujnik temperatury CT2S–121 z rezystorem Pt–1000S. Można dobrać elektrodę pH EPS–1 do czystych wód, IJ44A do ścieków, EPX–4 do związków chemicznych lub EPX–4U do wody redestylowanej. Do pomiaru tlenu COG–1 lub COG–2, a do pomiaru przewodności ECF–1. AQ1000107
CX–461 Przyrząd wielofunkcyjny Terenowo – laboratoryjny przyrząd wielofunkcyjny umożliwiający pomiar pH, mV, potencjału redox, przewodności, zasolenia, rezystancji badanej cieczy, zawartości tlenu w powietrzu lub rozpuszczonego w wodzie, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury. 3,2 calowy, dotykowy, kolorowy ekran graficzny. Wodoszczelna obudowa IP–66. Pamięć 2000 wyników. Dobór akcesoriów indywidualny. Standardowo dodawany czujnik temperatury CT2S–121 z rezystorem Pt–1000S. Można dobrać elektrodę pH EPS–1 do czystych wód, IJ44A do ścieków, EPX–4 do związków chemicznych lub EPX–4U do wody redestylowanej. Do pomiaru tlenu COG–1 lub COG–2, a do pomiaru przewodności ECF–1. AQ1000108
Nazwa Opis Numer kat.
CP-401 pH-metr Przyrząd terenowo – laboratoryjny do pomiaru pH i temperatury. Wodoszczelność IP–66. Pamięć do 4000 wyników. Wyjście USB Dobór akcesoriów indywidualny. Standardowo dodawany czujnik temperatury CT2S–121 z rezystorem Pt–1000S. Można dobrać elektrodę pH EPS–1 do czystych wód, IJ44A do ścieków, EPX–4 do związków chemicznych lub EPX–4U do wody redestylowanej. AQ1000126
CP-411 pH-metr Przyrząd terenowo – laboratoryjny do pomiaru pH i temperatury. Wodoszczelność IP–66. Dobór akcesoriów indywidualny. Standardowo dodawany czujnik temperatury CT2S–121 z rezystorem Pt–1000S. Można dobrać elektrodę pH EPS–1 do czystych wód, IJ44A do ścieków, EPX–4 do związków chemicznych lub EPX–4U do wody redestylowanej. AQ1000114
CP-505 pH-metr laboratoryjny Przyrząd laboratoryjny mierzy pH, potencjał redox i temperaturę. Podświetlany wyświetlacz, kalibracja w 1 do 5 punktów, automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury, automatyczna ocena stanu elektrody, pamięć do 4 000 wyników. Przyrząd spełnia wymogi GLP. AQ1000158
CP-661 pH-metr laboratoryjny Przyrząd laboratoryjny mierzy pH, potencjał redox i temperaturę. Przyrząd spełnia wymogi GLP. Kalibracja w 1 do 3 punktów. W funkcji pH automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury. Automatyczna ocena stanu elektrody. Przyrząd sprzedawany z czujnikiem temperatury CT–2S–121 z rezystorem Pt–1000S. Dobór akcesoriów indywidualny. Można dobrać elektrodę pH EPS–1 do czystych wód, IJ44A do ścieków, EPX–4 do związków chemicznych lub EPX–4U do wody redestylowanej. Do pomiaru tlenu COG–1 l, a do pomiaru przewodności ECF–1. AQ1000151
CPR-411 Przyrząd do pomiaru pH i REDOX Przyrząd terenowo – laboratoryjny do pomiaru REDOX i pH. Wodoszczelność IP–66 Służy do jednoczesnego pomiaru pH, mV (potencjał redox) i temperatury w basenach. W zestawie z czujnikiem temperatury CT2B–121 . Można dobrać elektrodę pH EPP–1 do czystych wód, IJ44A do ścieków i wód mętnych oraz ERS–2 do pomiaru redox. AQ1000172
Nazwa Opis Numer kat.
CO-401 Tlenomierz z czujnikiem galwanicznym COG-1 Tlenomierz CO–401 z czujnikiem galwanicznym COG–1. Przyrząd terenowo – laboratoryjny. Służy do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego. Zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych. W zestawie czujnik temperatury CT2B–121 oraz czujnik tlenu COG–1. Zakres pomiarowy w wodzie: 0 – 600 mg/l, 0–600%. Zakres pomiarowy w powietrzu: 0–100%. Zakres temperatury 0 ÷ 40 °C. AQ1000116
CO-402 Tlenomierz z czujnikiem galwanicznym COG-1ts i głowicą przepływową GXP-01M Zestaw do pomiaru stężenia śladowych ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie w % lub mg/l oraz pomiaru temperatury w zamkniętych, odtlenionych obiegach wodnych. Czujnik tlenowy COG–1ts wykonany ze specjalnie dobieranych elementów w celu uzyskania wysokiej dokładności i stabilności wskazań w ekstremalnie niskich stężeniach tlenu (bliskich zeru). Zakres: 0–10,000 mg/l ; 0–130,00% Rozdzielczość: 0,001 mg/l ; 0,01% AQ1000156
CO-404 Tlenomierz z czujnikiem optycznym DO-1 Tlenomierz CO–404 z optycznym czujnikiem tlenowym DO–1 Przyrząd współpracuje z optycznym czujnikiem tlenu. Służy do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego. Zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych. Czujnik DO–1 jest odporny na zakłócenia optyczne i chemiczne. Zakres pomiarowy : 0 – 20 mg/l, 0–200%. Zakres temperatury 0 ÷ 50 °C. W zestawie tlenomierz CO–404, czujnik tlenu DO–1, walizeczka na przyrząd i czujnik, pendrive z instrukcją i programem zbierania danych w komputerze. AQ1000115
Nazwa Opis Numer kat.
COG-1 Czujnik tlenowy galwaniczny Czujnik galwaniczny do pomiarów stężenia tlenu zawartego w wodach , ściekach i powietrzu. Zakres pomiarowy w wodzie: 0 – 60 mg/l, 0–600%. Zakres pomiarowy w powietrzu: 0–100%. Zakres temperatury 0 ÷ 40 °C. Złącze BNC–50. Gazy takie jak chlor, dwutlenek siarki, siarkowodór, aminy, amoniak lub dwutlenek węgla mogą powodować zakłócenia w pomiarach. AQ1000112
COG-2 Galwaniczny czujnik tlenowy Przeznaczony do pomiarów stężenia tlenu zawartego w powietrzu, a także rozpuszczonego w wodach naturalnych, ściekach lub wodach zasolonych. Przeznaczony do pomiarów w głębszym zanurzeniu – długość kabla 5 m, metalowy obciążnik utrzymuje czujnik na odpowiedniej głębokości. Zakres pomiarowy w wodzie: 0 – 60 mg/l, 0–600%. Zakres pomiarowy w powietrzu: 0–100%. Zakres temperatury 0 ÷ 40 °C. Złącze BNC–50. AQ1000157
EC-201t Czujnik konduktometryczny z czujnikiem temperatury Pomiar przewodności lub zasolenia wody ultraczystej oraz temperatury. Do pomiarów w zanurzeniu lub przepływie. Korpus szklany. Zakres pomiarowy 0 ÷ 200 mS/cm. Stała K 0,1 ±0,02 cm–1. Zakres temperatury 0 ÷ 60 °C. Złącze BNC–50 + chinch. Opcjonalnie: głowica przepływowa GXP–01M. Posiada zabudowany czujnik temperatury z rezystorem Pt–1000B. AQ1000101
ECF-1 Czujnik konduktometryczny Pomiar przewodności lub zasolenia wody i ścieków. Do pomiarów w zanurzeniu. Korpus PCV. Zakres pomiarowy 0 ÷ 400 mS/cm. Stała K 0,45 ±0,05cm–1. Zakres temperatury 0 ÷ 60 °C. Złącze BNC–50. Czujniki nadają się także do pomiarów w farbach wodnych. AQ1000113
EPS-1 Elektroda zespolona pH Do pomiarów pH cieczy czystych lub o niewielkim zanieczyszczeniu. Korpus szklany. Elektrolit 3 M roztwór KCl. Zakres pomiarowy 0 – 14. Zakres temperatury 0 ÷ 70 °C. Złącze BNC–50. AQ1000109
EPX-1t Elektroda zespolona Umożliwia pomiary pH wód z osadami oraz ścieków bytowych. Najczęściej stosowana do pomiarów ciągłych pH w rurociągu. Płaska membrana ułatwia samooczyszczanie podczas przepływu cieczy, teflonowy łącznik utrudnia zatkanie, umożliwia dobry kontakt z żelowym elektrolitem i w znacznym stopniu zapobiega przenikaniu badanej cieczy do wnętrza elektrody. Obudowa polisulfon. Zakres pomiarowy 0 – 14. Zakres temperatury 5 ÷ 80 °C. Ciśnienie do 60 bar. Długość kabla 5 m, średnica korpusu 23 mm. EPX–1t może współpracować ze wszystkimI przyrządami pomiarowymi firmy Elmetron przeznaczonymi do pomiarów ciągłych. AQ1000165
EPX-4U Elektroda zespolona pH szklana Do pomiaru pH wód zdejonizowanych, redestylowanych. Teflonowy łącznik zapewnia stabilność pomiaru wód o niskiej zawartości jonów wodorowych. Korpus szklany. Elektrolit żelowy 3,3 M roztwór KCl. Zakres pomiarowy 0 – 14. Zakres temperatury 0 ÷ 90 °C. Złącze BNC–50. AQ1000110
GC-105 Głowica konduktometryczna Głowica do pomiaru przewodności, zasolenia i temperatury. Do przyrządu CX–105. AQ1000093
GO-105 Głowica do pomiaru tlenu Głowica do pomiaru stężenia tlenu w wodzie w % lub mg/l i temperatury, z czujnikiem bez kabla do przyrządu CX–105. Zestaw zawiera: głowica tlenowa GO–105, nakrętkę czujnika tlenowego, roztwór elektrolitu 30ml. AQ1000092
GO-105K Głowica do pomiaru tlenu Głowica do pomiaru stężenia tlenu w wodzie w % lub mg/l i temperatury, z czujnikiem na kablu 1 m do przyrządu CX–105. Zestaw zawiera: głowica tlenowa GO–105, nakrętkę czujnika tlenowego, roztwór elektrolitu 30ml. AQ1000122
GP-105 Głowica pH Głowica do pomiaru pH i temperatury czystych lub lekko zanieczyszczonych roztworów wodnych do przyrządu CX–105. W osłonie plastikowej znajdują się szklane elektrody: pomiarowa i odniesienia pH oraz czujnik temperatury. Elektrolit w elektrodzie odniesienia żelowy, nieuzupełniany. Zakres pomiaru 0 ÷ 14 pH. AQ1000121
GPX-105s Głowica pH Głowica do pomiaru pH i temperatury w wodach mętnych, zanieczyszczonych, ściekach, półpłynnych masach do przyrządu CX–105. Głowica GPX–105s posiada trwałą elektrodę pH firmy Ionode z „łącznikiem pośrednim” chroniącym właściwy łącznik elektrody przed zatkaniem. Zestaw zawiera głowicę GPX–105s oraz roztwór elektrolitu w żelu 30ml. AQ1000094
GR-105K Głowica redox Głowica do pomiaru potencjału redox z elektrodą (platynowa szklana) oraz temperatury, na kablu. Do przyrządu CX–105. AQ1000123
IJ44A Elektroda zespolona pH Do pomiarów pH wody, ścieków, kosmetyków, substancji organicznych, gleby. Korpus plastikowy. Elektrolit 3 M roztwór KCl – zagęszczony. Zakres pomiarowy 0 – 14. Zakres temperatury 0 ÷ 60 °C. Złącze BNC–50. AQ1000111
IJ44At Elektroda zespolona pH z czujnikiem temperatury Do pomiaru pH: wody naturalnej, ścieków, zanieczyszczonych próbek, kosmetyków, detergentów, substancji organicznych, protein, smarów, olejów, mięsa, serów, gleby. Elektrolit żelowy. Posiada zabudowany wewnątrz czujnik temperatury (rezystor Pt–1000B). Nie są stosowane do pomiarów pH wód redestylowanych i destylowanych. Korpus plastikowy. Elektrolit 3 M roztwór KCl – zagęszczony. Zakres pomiarowy 0 – 14. Zakres temperatury 0 ÷ 60 °C. Złącze BNC–50 + chinch. AQ1000098

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności Rozumiem i akceptuję