Polityka Prywatności

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób współpracujących z firmą AQUA LAB. Jest on również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) dalej RODO.

Opisane poniżej zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

1. Administrator danych

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest:
AQUA LAB A.Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j., ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000140632, NIP 524-24-45-688, REGON: 015298500 Email: prywatnosc@aqualab.pl

2. Dane osobowe

Definicja zgodnie z art. 4 RODO: "dane osobowe" oznaczają informacje o zidentyfikowanej i możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, w przypadku korzystania z usług AQUA LAB wystąpią trzy z nich:

1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Brak woli podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy oraz prowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią.

3. Dobrowolna zgoda na działania marketingowe.

Może Pan / Pani jej udzielić na kilka sposobów: zapisując się do naszego newslettera, zapisując się i uczestnicząc w wydarzeniach organizowanych przez AQUA LAB, oraz we współpracy z partnerami firmy, oraz w każdy inny sposób zaproponowany przez AQUA LAB. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, jednak jej brak może uniemożliwić wykonanie pewnych czynności tj. wysyłanie korespondencji marketingowej lub udział w wydarzeniu.

4. Okres przetwarzania danych

Dla danych przetwarzanych na podstawie: Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy oraz Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią

Przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, dodatkowo z zachowaniem okresów wynikających z przepisów prawa.

Dla danych przetwarzanych na podstawie: Dobrowolnej zgody

Przez okres od udzielenia do czasu jej wycofania.

5. Przekazywanie danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 4 Pana / Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być:

a. Producenci, dostawcy i dystrybutorzy oferowanych przez AQUA LAB produktów i usług
b. Biura informacji gospodarczej
c. Instytucje finansowe i kredytowe
d. Podmioty, które przetwarzają Pana / Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Uprawnienia związane z faktem przetwarzania danych

Dla danych przetwarzanych na podstawie: Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy oraz Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią

Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
b. Prawo do sprosotwania danych (art. 16 RODO)
c. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
e. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
f. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Użytkownik może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres prywatnosc@aqualab.pl. Żądanie można złożyć również drogą listowną - wysyłając na adres korespondencyjny administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.

Dla danych przetwarzanych na podstawie: Dobrowolnej zgody

Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
b. Prawo do sprosotwania danych (art. 16 RODO)
c. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
e. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
f. Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)

Użytkownik może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres prywatnosc@aqualab.pl. Żądanie można złożyć również drogą listowną - wysyłając na adres korespondencyjny administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.

7. Odpowiedź Administratora

Administrator ma miesiąc na udzielenie odpowiedzi osobie, która zgłosiła żądanie, w zakresie podjętych działań (art. 12 RODO).

8. Skarga

Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorującego.

9. Zmiany w polityce prywatności

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i korekt w niniejszej polityce prywatności. Aktualne brzmienie polityki prywatności, wraz z informacją o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania jest dostępne pod adresem: www.aqualab.pl/prywatnosc

10. Pliki Cookies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (AQUA LAB Sp.j.) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

7. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

8. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności Rozumiem i akceptuję