NANOCOLOR Odczynniki Dodatkowe i Akcesoria

Nazwa Opis Liczba oznaczeń Numer kat.
AOX Adsorbowalne związki halogenoorganiczne
Odczynnik dodatkowy Odczynnik dodatkowy zalecany do oznaczania AOX w zakresie 0,01–0,30 mg/l oraz dla prób o ChZT > 50 mg/l, 2 × 4g. 20 ozn. 918 072
Zestaw do wykrywania chlorków AOX 3 Zestaw do wykrywania obecności chlorków. Dla próbek z wysoką zawartością chlorków. Wykrywają obecność chlorków jeśli są obecne w próbie po etapie przemywania. 918 073
Zestaw pomp Zestaw akcesoriów konieczny do oznaczania AOX w zakresie 0,01–0,30 mg/l – zawiera pompę odśrodkową, rurki łączące, zbiornik z podziałką i zaworem, statyw z zaciskami. 916 115
Zestaw pomp AOX - adapter Adapter kartridża do zestawu AOX Zestaw pomp. Do zestawu NANOCOLOR test probówkowy AOX 3. 916 113
Zestaw startowy Zestaw akcesoriów konieczny do oznaczania AOX – zawiera pincety, lejek, adapter, zlewkę, bagietkę, butelkę 1l, strzykawki. 916 111
BZT5 Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
Butelka Winklera Butelka Winklera 250–300 ml do oznaczania BZT5. 916 919
Dyfuzory napowietrzające Dyfuzory napowietrzające do metody BZT5. 916 920
Naczynie reakcyjne Naczynie reakcyjne do NANOCOLOR BZT5 metody uproszczonej (nr kat. 985825). 916 926
Pożywka Pożywka do testu probówkowego NANOCOLOR BZT5 bez N–allilotiomocznika (NATU). 918 994
Pożywka PLUS Pożywka do testu probówkowego NANOCOLOR BZT5 z N–allilotiomocznikiem hamującym nitryfikację. 918 995
Zestaw startowy Zestaw akcesoriów konieczny do oznaczania BZT5 – zawiera pompkę powietrzną, zbiornik 10l, 2 dyfuzory, butelkę 1l, 4 butelki Winklera. 916 918
Zestaw startowy Zestaw akcesoriów konieczny do oznaczania BZT5 metodą uproszczoną – zawiera pompkę powietrzną, zbiornik 1l, 2 dyfuzory, 2 naczynia reakcyjne (40 ml). 916 925
ChZT Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
Kartridże do usuwania chlorków Kartridże do usuwania chlorków (do 2000 mg/l) przy oznaczaniu ChZT i azotanów. 963 911
Odczynnik maskujący chlorki Odczynnik do maskowania chlorków w zakresie 1000–7000 mg/l przy oznaczaniu ChZT. 100 ozn. 918 911
Osłona bezpieczeństwa Osłona bezpieczeństwa do probówek ChZT. 916 37
Woda wolna od ChZT Woda wolna od ChZT do rozcieńczania przy oznaczaniu ChZT i OWO. 918 993
HC Węglowodory
Adapter do strzykawki 45 ml Adapter do strzykawki do kolumn CHROMABOND 45 ml, używany w testach NANOCOLOR Węglowodory HC 300. 916 03
Aparat Soxhleta 30 ml Aparat Soxhleta 30ml z 100 ml okrągłą kolbą z płaskim dnem i kondensatorem (3 części), dodatkowo termostat jest wymagany. Używany do zestawu NANOCOLOR Węglowodory HC 300. 916 05
Ekstrakcja z gleby Zestaw odczynników do ekstrakcji węglowodorów z próbek gleby. 20 ozn. 918 572
Ekstrakcja z wody Zestaw odczynników do ekstrakcji węglowodorów z próbek wody. 20 ozn. 918 571
Kolba miarowa 50 ml Kolba miarowa 50 ml z korkiem PE. Używana do zestawu NANOCOLOR Węglowodory HC 300. 916 06
Kolumny CHROMABOND ALOX N Kolumny CHROMABOND ALOX N – 45 ml z 4g tlenku aluminium ALOX N do oczyszczania ekstraktów z roztworów wodnych i gleby przez ekstrakcję fazy stałej. 730 250
Rozdzielacz 500 ml Rozdzielacz 500 ml z PTFE kurkiem i szklanym korkiem. Używany do testu NANOCOLOR Węglowodory HC 300 do analizy węglowodorów. 916 08
Strzykawka 50 ml Strzykawka plastikowa 50 ml do zestawu NANOCOLOR Węglowodory HC 300 do analizy węglowodorów. 916 09
Złącze gwintowane Złącze gwintowane do łączenia probówek z próbą z ChZT w zestawie NANOCOLOR Węglowodory HC 300. 916 04
OWO Ogólny węgiel organiczny
Końcówki do TIC-Ex Końcówki do usuwania CO2 za pomocą NANOCOLOR TIC–Ex. 916 997
Końcówki do TIC-Ex Końcówki do usuwania CO2 za pomocą NANOCOLOR TIC–Ex. 916 998
Pokrywa do OWO Pokrywa do oznaczania OWO ze spektrofotometrem NANOCOLOR UV/VIS, VIS i fotometrem NANOCOLOR 500D. 916 996
Statyw do probówek Statyw do probówek do NANOCOLOR TIC–Ex. 916 995
Analiza Gleby
Fosfor w glebie Odczynniki uzupełniające VISOCOLOR HE fosfor w glebie. 100 ozn. 920 183
Odczynnik do analizy sedymentacyjnej Odczynnik do analizy sedymentacyjnej, roztwór pirofosforanu. 914 611
Odczynnik do ekstrakcji CaCl2 roztwór podstawowy, do analizy 300 próbek gleby. 914 612
Odczynnik do ekstrakcji CAL roztwór podstawowy, do analizy 10 próbek gleby. 914 614
Filtracja
Filtry membranowe Zestaw filtrów membranowych: 2 strzykawki 20 ml, 25 filtrów membranowych CHROMAFIL 0,45 μm. 916 50
Filtry membranowe Filtry membranowe CHROMAFIL 0,45 μm. 916 52
Filtry membranowe Zestaw filtrów membranowych: 2 strzykawki 20 ml, 25 filtrów membranowych CHROMAFIL 1,2 μm. 916 511
Filtry membranowe Filtry membranowe CHROMAFIL 1,2 μm. 916 513
Zestaw do filtracji membranowej Zestaw do filtracji membranowej do przygotowania próbek w fotometrii. Kombinacja włókna szklanego i membrany gwarantuje doskonałą filtrację nawet dla bardzo mętnych próbek. Zawiera: 2 strzykawki 20 ml, 25 filtrów CHROMAFIL GF/PET 0,45 μm. 916 01
Zestaw do filtracji membranowej - uzupełnienie Zestaw uzupełniający filtrów membranowych do przygotowywania próby w fotometrii. Zawiera CHROMAFIL filtry membranowe GF/PET 0,45 μm. 916 02
Mineralizacja
Folie bezpieczeństwa Folie bezpieczeństwa do mineralizacji mikrofalowej. 916 45
Folie uszczelniające Folie uszczelniające do mineralizacji mikrofalowej. 916 44
Naczynie reakcyjne Ø 22 mm Naczynie reakcyjne Ø 22 mm do mineralizacji z NanOx Metal. Pasuje tylko do termostatu NANOCOLOR VARIO C2 M. 916 22
Naczynie reakcyjne Naczynie reakcyjne Ø 16 mm. 916 80
NANOCOLOR NanOx Metal Odczynniki do mineralizacji próbek w stanowisku mikrofalowym lub termostacie – oznaczanie metali i fosforu ogólnego. 100 ozn. 918 978
NANOCOLOR NanOx N Odczynniki do mineralizcji próbek w stanowisku mikrofalowym lub termostacie – oznaczanie azotu ogólnego. 100 ozn. 918 979
Osady Ściekowe Odczynniki do mineralizacji osadów ściekowych i próbek gleby w środowisku wody królewskiej w termostacie NANOCOLOR VARIO C2 M. 10 ozn. 918 50
Osady Ściekowe - Zestaw akcesoriów Akcesoria do mineralizacji Osadów Ściekowych zawierające m.in. moździerz, 2 naczynia reakcyjne Ø 22 mm, chłodnicę 200 mm i nasadkę absorpcyjną do chłodnicy i inne. 916 10
Roztwory Wodne Odczynniki do mineralizacji kompleksów metali ciężkich w środowisku kwasu siarkowego i nadsiarczanu potasowego w termostacie NANOCOLOR VARIO C2 M. 100 ozn. 918 08
Roztwory Wodne - Zestaw akcesoriów Akcesoria do mineralizacji Roztworów Wodnych zawierające naczynia reakcyjne Ø 22 mm, chłodnicę 200 mm i nasadkę absorpcyjną do chłodnicy. 916 29
Naczynie reakcyjne Ø 22 mm Naczynie reakcyjne Ø 22 mm, 19/26 ze szklanym korkiem. Do zastosowania z zestawem do mineralizacji NANOCOLOR Roztwory Wodne (nr kat. 91808). 916 66
Chłodnica 200 mm Chłodnica 200 mm, typ KS z 3 m PE rurką, NS 19/26 dół, NS 29/32 góra. Do zastosowania z zestawem do mineralizacji NANOCOLOR Roztwory Wodne (nr kat. 91808). 916 67
Nasadka absorpcyjna chłodnicy Nasadka absorpcyjna chłodnicy NS 29/32. Do zastosowania z zestawem do mineralizacji NANOCOLOR Roztwory Wodne (nr kat. 91808). 916 68
Odczynniki specjalne
Keton izobutylometylowy Odczynnik do oznaczania fenoli w wodach mętnych i wodzie morskiej. 918 929
Kwas amidosulfonowy Odczynnik zalecany do usuwania azotynów przy oznaczaniu azotanów, 25g. 30 ozn. 918 973
Odczynnik kompensujący kadm Odczynnik kompensujący kadm przy oznaczaniu cynku zestawem NANOCOLOR Cynk 6 test probówkowy metoda 0–42. 20 ozn. 918 942
Roztwór Carreza Odczynnik do klarowania prób np. przy oznaczaniu azotynów w chłodziwach, 2 × 30 ml. 30 ozn. 918 937
Strącanie wapnia Odczynnik do strącania wapnia przy oznaczaniu miedzi, niklu i cynku, 100g. 20 ozn. 918 939
Woda wolna od krzemionki Woda wolna od krzemionki zalecana do oznaczania krzemionki w zakresie 0,002–0,1 mg/l Si. 918 912

NANOCOLOR Akcesoria do Fotometrów i Spektrofotometrów

Nazwa Opis Numer kat.
Adapter do NANOCOLOR ADVANCE Zestaw adapterów do spektrofotometru NANOCOLOR ADVANCE. 919 752
Adapter gniazda Ø 16 do Ø 13 mm Adapter dla probówek Ø 13 mm do użycia w spektrofotometrach NANOCOLOR UV/VIS, VIS, UV/VIS II i VIS II. 919 138
Adapter na kuwety 50 mm Adapter do kuwety 50 mm jednorazowej. Kuweta jednorazowa 50 mm po włożeniu z adapterem w gniazdo pomiarowe posiada opcję automatycznego rozpoznawania gniazda kuwety. Odpowiedni do spektrofotometrów NANOCOLOR VIS II i UV/VIS II. 919 607
Adapter z Ø 16 do Ø 13 mm Adapter z 16 do 13 mm, do fotometrów 500D, 400D, 350D. 919 910
Akumulator do fotometru PF-3 Akumulator do fotometru PF–3. 919 391
Akumulatory PF-12 / PF-12 Plus Akumulatory do fotometru PF–12 / PF–12 Plus. 919 201
Czytnik kodów kreskowych Czytnik kodów kreskowych do spektrofotometrów NANANOCOLOR. 919 134
Filtr interferencyjny dodatkowy z montażem Dodatkowe filtry interferencyjne (PF–12, PF–12 Plus, 500D, 400D, 300D) z montażem. 919 850.2
Filtr interferencyjny z montażem Specjalny filtr interferencyjny 412 ± 2 nm do testu NANOCOLOR Formaldehyd 10 do fotometrów: 500D / 400D / PF–12 Plus / PF–12, z montażem. 919 850.1
Kuweta kalibracyjna Ø 16 mm Kuweta kalibracyjna Ø 16 mm do spektrofotometrów i fotometrów NANOCOLOR. 916 908
Kuweta kalibracyjna Ø 24 mm Kuweta kalibracyjna Ø 24 mm do spektrofotometru NANOCOLOR ADVANCE. 916 930
Kuweta kwarcowa 10 mm Kuweta kwarcowa szklana 10 mm do spektrofotometrów NANOCOLOR UV/VIS II i VIS II. 919 120
Kuweta kwarcowa 2 mm Kuweta kwarcowa szklana 2 mm do spektrofotometru NANOCOLOR UV/VIS i UV/VIS II. 919 122
Kuweta kwarcowa 50 mm Kuweta kwarcowa szklana 50 mm do spektrofotometrów NANOCOLOR UV/VIS i UV/VIS II. 919 121
Kuweta przepływowa kwarcowa 10 mm Kuweta przepływowa kwarcowa 10 mm do spektrofotometru NANOCOLOR UV/VIS i pompy Sipper NANOCOLOR FP–100. 919 126
Kuweta przepływowa kwarcowa 10 mm Kuweta przepływowa kwarcowa 10 mm do spektrofotometru NANOCOLOR UV/VIS II i pompy Sipper NANOCOLOR FP–200 i FP–100. 919 626
Kuweta przepływowa kwarcowa 2 mm Kuweta przepływowa kwarcowa 2 mm do spektrofotometrów NANOCOLOR UV/VIS i UV/VIS II i pompy Sipper NANOCOLOR FP–100 i FP–200. 919 127
Kuweta przepływowa kwarcowa 50 mm Kuweta przepływowa kwarcowa 50 mm do spektrofotometru NANOCOLOR UV/VIS i pompy Sipper NANOCOLOR FP–100. 919 129
Kuweta przepływowa kwarcowa 50 mm Kuweta przepływowa kwarcowa 50 mm do spektrofotometru NANOCOLOR VIS, VIS II i UV/VIS II i pompy Sipper NANOCOLOR FP–100 i FP–200. 919 149
Kuweta przepływowa szklana 10 mm Kuweta przepływowa szklana 10 mm do spektrofotometru NANOCOLOR UV/VIS i pompy Sipper NANOCOLOR FP–100. 919 128
Kuweta przepływowa szklana 10 mm Kuweta przepływowa szklana 10 mm do spektrofotometrów NANOCOLOR VIS, VIS II i UV/VIS II i pompy Sipper FP–100 i FP–200. 919 158
Kuweta szklana 10 mm Kuweta szklana 10 mm do wszystkich spektrofotometrów i fotometrów NANOCOLOR z gniazdem kuwet standardowych. 919 33
Kuweta szklana 20 mm Kuweta szklana 20 mm do wszystkich spektrofotometrów i fotometrów NANOCOLOR z gniazdem kuwet standardowych. 919 34
Kuweta szklana 5 mm Kuweta szklana 5 mm do wszystkich spektrofotometrów i fotometrów NANOCOLOR z gnizdem kuwet standardowych. 919 32
Kuweta szklana 50 mm Kuweta szklana 50 mm do wszystkich spektrofotometrów i fotometrów NANOCOLOR z gniazdem kuwet standardowych. 919 35
Kuweta szklana 50 mm półmikro Kuweta szklana półmikro 50 mm do wszystkich spektrofotometrów i fotometrów NANOCOLOR z gniazdem kuwet standardowych. 919 50
Kuwety plastikowe 10 mm Jednorazowe kuwety plastikowe 10 mm. Odpowiednie do wszystkiech spektrofotometrów i fotometrów NANOCOLOR ze standardowymi gniazdami pomiarowymi. 919 37
Naczynie reakcyjne Naczynia reakcyjne Ø 24 mm do spektrofotometru NANOCOLOR ADVANCE i testów VISOCOLOR Powder Pillows. 936 101
NANOCOLOR ADVANCE Pokrowiec Pokrowiec do spektrofotometru NANOCOLOR ADVANCE. 919 751
Osłona do UV/VIS Osłona antykurzowa do spektrofotometru NANOCOLOR UV/VIS. 919 105
Osłona UV/VIS II Osłona antykurzowa do spektrofotometru UV/VIS II. 919 605
Osłona VIS Osłona antykurzowa do spektrofotometru NANOCOLOR VIS. 919 155
Osłona VIS II Osłona antykurzowa do spektrofotometru VIS II. 919 651
Papier do drukarki Papier do drukarki termicznej (3 rolki). 919 656
Pokrywa gniazda kuwet UV/VIS Pokrywa gniazda kuwet do spektrofotometru NANOCOLOR UV/VIS, osłona przed światłem przy pomiarach UV. 919 132
Pokrywa gniazda kuwet UV/VIS II Pokrywa gniazda kuwet do spektrofotometru UV/VIS II do wrażliwych oznaczeń. 919 606
Pokrywa gniazda kuwet VIS Pokrywa gniazda kuwet do spektrofotometru NANOCOLOR VIS do wrażliwych oznaczeń. 919 152
Pokrywa gniazda kuwet VIS II Pokrywa gniazda kuwet do spektrofotometru NANOCOLOR VIS II do wrażliwych oznaczeń. 919 654
Pokrywa UV do kuwety przepływowej Pokrywa UV do kuwety przepływowej do spektrofotometru UV/VIS II do pomiarów z użyciem FP–100 i FP–200. 919 610
Pokrywka do kuwety szklanej 10 mm Pokrywka do kuwety szklanej 10 mm. 919 41
Pokrywka do kuwety szklanej 50 mm Pokrywka do kuwety szklanej 50 mm. 919 40
Stabilizator kuwet 10 mm Stabilizator ustawienia kuwety 10 mm do spektrofotometrów NANOCOLOR VIS II, UV/VIS i UV/VIS II. 919 136
Termiczna drukarka Drukarka termiczna do spektrofotometrów NANOCOLOR UV/VIS II i VIS II. 919 655
Walizka 400D/500D Walizka transportowa do fotometru NANOCOLOR 500D i 400D. 919 402
Walizka ADVANCE Walizka transportowa do spektrofotometru NANOCOLOR ADVANCE. 919 757
Walizka UV/VIS II Walizka transportowa do spektrofotometru NANOCOLOR UV/VIS II. 919 624
Walizka VIS Walizka transportowa do spektrofotometru NANOCOLOR VIS. 919 151
Walizka VIS II Walizka transportowa do spektrofotometru NANOCOLOR VIS II. 919 652
Zamknięcie pokrywy Zamknięcie otworu pokrywy ochronnej do spektrofotometru NANOCOLOR UV/VIS II do pomiaru barwy i pomiarów w zakresie UV pomiędzy 190 nm – 340 nm. 919 609
Żarówka deuterowa Żarówka deuterowa do spektrofotometru NANOCOLOR UV/VIS. 919 103
Żarówka deuterowa Żarówka deuterowa do spektrofotometru NANOCOLOR UV/VIS II. 919 603
Żarówka halogenowa Żarówka halogenowa do spektrofotometru NANOCOLOR VIS. 919 154
Żarówka halogenowa Żarówka halogenowa do spektrofotometru NANOCOLOR UV/VIS. 919 104
Żarówka halogenowa Żarówka halogenowa do spektrofotometrów NANOCOLOR UV/VIS II i VIS II. 919 604
Żarówka halogenowa Żarówka halogenowa do spektrofotometru NANOCOLOR ADVANCE. 919 759
Żarówka wolframowa Żarówka wolframowa do fotometrów NANOCOLOR 500D/400D/350D/300D. 919 787
Zasilacz sieciowy Zasilacz 100–240 VAC, 9 V DC/ 1500 mA. Do fotometrów NANOCOLOR 500D / 400D / 350D / 300D / PF–11 / FP–100. 919 06
Zasilacz USB Zasilacz USB do fotometrów PF12/PF12 Plus/PF–3. 919 220
Ładowarka akumulatorów Ładowarka akumulatorów do fotometrów PF12/ PF12 Plus. 919 221
Ładowarka do VIS Ładowarka do spektrofotometru NANOCOLOR VIS. 919 153

NANOCOLOR Akcesoria do Termostatów

Nazwa Opis Numer kat.
Adapter do zasilania Adapter do zasilania z gniazda zapalniczki w samochodzie do termostatu VARIO Mini i spektrofotometru NANOCOLOR VIS II. 919 938
Adapter T-Set Ø 13 mm Adapter do zestawu do kalibracji T–Set do otworów Ø 13 mm. 919 925
Adapter T-Set Ø 16 mm Adapter do zestawu do kalibracji T–Set do otworów 16 mm. 919 924
Adapter USB VARIO Mini Adapter do zestawu T–Set USB i termostatu VARIO Mini. 919 937
mini USB mini USB do termostatu VARIO Mini. 919 390
Osłona bezpieczeństwa Vario 3 Zapasowa osłona bezpieczeństwa do termostatów NANOCOLOR VARIO 3/VARIO compact, przezroczysta. 916 593
Osłona termiczna VARIO Zapasowa osłona termiczna do termostatów NANOCOLOR VARIO 4/VARIOC2/VARIO HC/VARIO 3/VARIO compact. 916 598
Osłona termiczna VARIO C2M Osłona termiczna do termostatu VARIO C2M. 916 599
Pokrywa bezpieczeństwa VARIO Pokrywa bezpieczeństwa do termostatu VARIO 4/C2/HC. 919 310
Pokrywa bezpieczeństwa VARIO Mini Pokrywa bezpieczeństwa do termostatu VARIO Mini. 919 381
Pokrywa bezpieczeństwa z otworami do OWO Pokrywa bezpieczeństwa do termostatu VARIO 4/C2 z otworami do testu OWO. 919 309
Pokrywa gniazda kuwet Pokrywa gniazda kuwet do spektrofotometru NANOCOLOR ADVANCE. 919 753
Tulejki redukcyjne Ø 16 do Ø 13 mm Tulejki redukcyjne do termostatów NANOCOLOR, redukcja średnicy otworu z Ø 16 mm do Ø 13 mm. 916 910
Tulejki redukcyjne Ø 20 do Ø 16 mm Tulejki redukcyjne do termostatu HACH, redukcja średnicy otworu z Ø 20 mm do Ø 16 mm. 919 906
Tulejki redukcyjne Ø 22 do Ø 16 mm Tulejki redukcyjne do termostatu NANOCOLOR VARIO C2 M, redukcja średnicy otworu z Ø 22 mm do Ø 16 mm. 919 916

NANOCOLOR Akcesoria Pomocnicze

Nazwa Opis Numer kat.
Igła wlotowa do pompy Sipper Igła wlotowa do pompy Sipper FP–100 i FP–200. 919 142
Papier termiczny Papier termiczny do czytnika pasków półilościowych QUANTOFIX Relax. 930 65
Paski do kalibracji Paski do kalibracji czytnika QUANTOFIX Relax. 930 908
Paski kontrolne Paski kontrolne do czytnika pasków półilościowych QUANTOFIX Relax. 930 988
Pedał do pompy Sipper FP‑100 Pedał do pompy Sipper FP–100. 919 144
Sipper pompa FP-100 Sipper pompa do analiz fotometrycznych ze spektrofotometrami NANOCOLOR. 919 140
Stojak do igły wlotowej pompy Sipper Stojak do igły wlotowej do pompy Sipper FP–100 i FP–200. 919 143
Walizka do czytnika QUANTOFIX Relax Walizka do czytnika QUANTOFIX Relax i indywidualnego wyposażenia. 930 889
Zestaw przewodów do pompy Sipper FP-100 Zestaw wężyków do pompy Sipper FP–100. 919 145
Zestaw wężyków do pompy Sipper FP-200 Zestaw wężyków Tygon: 2 m, średnica 3 mm i 2 m, średnica 1,6 mm, 8 reduktorów, 2 łączniki, 8,5 cm wężyków do pompy. 919 181

NANOCOLOR Akcesoria Laboratoryjne

Nazwa Opis Numer kat.
Bagietka szklana Bagietka szklana o długości 30 cm. 916 39
Cylinder miarowy 50 ml Cylinder miarowy ze stopniowaniem skali do 50 ml. 916 84
Gruszka do pipet 20 ml Gruszka do napełniania pipet. 916 65
Kamyczki wrzenne PTEF Kamyczki wrzenne wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE). 916 28
Kolba Erlenmeyera 100 ml Kolba Erlenmeyera o pojemności 100 ml. 916 38
Kolba Erlenmeyera 50 ml Kolba Erlenmeyera o pojemności 50 ml. 916 212
Kolba miarowa 10 ml Kolba miarowa 10 ml. 916 42
Kolba miarowa 100 ml Kolba miarowa 100ml z NS 12/21 i PE korkiem. 916 83
Lejek szklany Ø 60 mm Lejek szklany o średnicy Ø 60 mm. 916 81
Lejek szklany Ø 80 mm Lejek szklany średnica Ø 80 mm. 916 82
Mini-magnes Mini magnes do mieszania (30 × 6 mm). 916 211
Minutnik Minutnik (do 99:59 min). 916 96
Moździerz z tłuczkiem Porcelanowy moździerz z tłuczkiem, średnica 90 mm. 916 88
Naczynie ciśnieniowe PTFE 20 ml Naczynie ciśnieniowe PTFE 20 ml do mineralizacji mikrofalowej. 916 43
Naczynie ciśnieniowe PTFE 20 ml ze zbiornikiem bezpieczeństwa Naczynie ciśnieniowe PTFE, 20 mL ze zbiornikiem bezpieczeństwa przy mineralizacji w kuchence mikrofalowej. 916 40
Penseta do kapsułek NANOFIX Penseta do pobierania kapsułek NANOFIX. 916 114
Rozdzielacz gruszkowy 100 ml Rozdzielacz gruszkowy 100 mL, do metod ekstrakcyjnych. 916 64
Strzykawka 20 ml Strzykawka plastikowa 20 ml np. do filtracji. 916 905
Tryskawka laboratoryjna 500 ml Tryskawka laboratoryjna 500 ml. 916 89
Wąż z mocowaniem PFA Wąż PFA z mocowaniem do mineralizacji mikrofalowej. 916 46
Zawór odcinający do końcówek pipet Zawór odcinający do końcówek pipet do cieczy o niskiej lepkości. 916 21
Zbiornik bezpieczeństwa Zbiornik bezpieczeństwa, wyrównawczy wykonany z PFA. 916 40.1
Zestaw bezpieczeństwa Laboratoryjny zestaw bezpieczeństwa zawierający okulary ochronne, rękawice i gumowy fartuch ochronny. 916 90
Kolba miarowa Kolba miarowa 25 ml NS 10/19 i korek. 916 61
Końcówki 1000 μl Końcówki do pipet z PP o pojemności do 1000 μl, bezbarwne. 80.1000.0
Końcówki 5000 μl Końcówki do pipet z PP o pojemności do 5000 μl, bezbarwne. 80.5000.0
Pipeta mechaniczna Pipeta mechaniczna o zakresie 100 – 1000 μl. 720 060
Pipeta mechaniczna Pipeta mechaniczna o zakresie 1000 – 5000 μl. 720 110
Statyw do probówek Statyw do probówek okrągłych 15 × Ø 16 mm i 2 × Ø 22 mm. 916 23
Statyw na pipety Statyw na 6 pipet mechanicznych. 916 79

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności Rozumiem i akceptuję